PROJEKTNI TIM

Ovde možete saznati više o timu koji učestvuje u realizaciji projekta

Upoznajte naš tim

Ivan Mihajlović

edukator na projektu

Polje interesovanja je u oblasti inženjerskog menadžmenta, korporativne društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva.

Isidora Milošević

koordinator projekta

Polje interesovanja je strategijski menadžment, upravljanje novim tehnologijama i inovacijama i socijalno preduzetništvo.

Milica Veličković

predsednik Udruženja i eduktor na projektu

Glavne oblasti interesovanja su preduzetništvo, ljudski resursi i ekološki menadžment.

Anđelka Stojanović

edukator na projektu

Glavne oblasti istraživanja su korporativna društvena odgovornost i socijalno preduzetništvo.

Predrag Đorđević

IT, web master​

Glavna područja istraživanja su menadžment kvaliteta i primena informacionih tehnologija u menadžmentu.

Close Menu