PROVIDING OPPORTUNITIES FOR WOMEN EMPOWERMENT RIGHTS

Projekat za osnaživanje žena u preduzetništvu

Vesti

Realizovana poslednja aktivnost projekta „P.O.W.E.R.“

Nakon dva uspešna ciklusa radionica u okviru projekta „P.O.W.E.R.“ polaznicama su podeljeni sertifikati.

Poslednja aktivnost projekta realizovana je u okviru Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu – IMCSM19. U okviru ove konferencije je organizovan okrugli sto sa temama „Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća“ kao i „Osnaživanje žena u preduzetništvu“, na kome su predstavljeni rezultati projekta „P.O.W.E.R.“. Zainteresovane učesnice radionica su prisustvovale ovom okruglom stolu i imale priliku da od eksperata iz oblasti preduzetništva čuju o ključnim  faktorima neophodnim za uspešno vođenje poslovanja. 

Podrška Ambasade Australije Projektu za osnaživanje žena u preduzetništvu „P.O.W.E.R.“

U cilju pružanja podrške projektu „P.O.W.E.R.“,  njena ekselencija Rut Stjuart, ambasadorka Australije,  u pratnji Ane Redžić, politički savetnik i Stevana Vasića, politički/ekonomski savetnik, posetila je Grad Bor. Ambasadorka je prisustvovala radionici i tom prilikom se obratila učesnicama kako bi ih podržala u njihovoj nameri da osnuju sopstveno preduzeće. 

U sklopu svoje posete ambasadorka je posetila Tehnički fakultet u Boru gde je sa predstavnicima fakulteta razgovarala o mogućoj saradnji sa univerzitetima iz Australije. Zatim je usledila poseta Gradskoj upravi Grada Bora gde su predstavnici Udruženja zajedno sa njenom ekselencijom i gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem razmatrali preduzetničku sliku Grada Bora i okoline, ali i razgovarali o budućoj saradnji. 

Početak edukacije u okviru realizacije Projekta za osnaživanje žena u preduzetništvu „P.O.W.E.R.“

Prvi ciklus edukacija u okviru projekta „P.O.W.E.R.“ projekta otpočeo je 25.02.2019. godine u Boru. U okviru ovog ciklusa edukacija 30 žena iz Bora i okoline imaće priliku da nivo svojih kompetencija u oblasti preduzetništva podigne na mnogo viši nivo. Polaznice obuke su najpre upoznate sa osnovnim elementima preduzetništva i trenutnom situacijom u sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i sa mogućnostima pristupanja izvorima finansiranja za samozapošljavanje i  pokretanje sopstvenog preduzetničkog poduhvata. Takođe, učesnice obuke će imati priliku da predstave svoje poslovne ideje i razloge zbog kojih žele da postanu preduzetnice. 

Sastanak sa Gradskom upravom Grada Bora

U okviru inicijalnih aktivnosti vezanih za Projekat za Osnaživanja Žena u Preduzetništvu „POWER“, održan je sastanak u gradskoj upravi grada Bora na kome su učestvovali članovi projektnog tima, gradonačelnik Aleksandra Milikić kao i predstavnici lokalne samouprave. Na sastanku je bilo reči o svim aktivnostima predviđenih ovim projektom koje obuhvataju obuke žena, u cilju sticanja neophodnih znanja i kompetencija za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i za apliciranje za konkretne izvore finansiranja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Bora.

Izvor: Grad Bor

Učenici su potom bili podeljeni u timove i svaki od timova je odabrao po jedan od izdvojenih pet problema, koji su kasnije po mentorskom principu oni pokušavali da reše uz pomoć svojih profesora i članova Projektnog tima. Učenici u svim školama uspešno su savladali tematiku radionica i kao dokaz dobili sertifikat za učešće u radionici.

Ukratko o projektu

Cilj ovog projekta je da omogući ženama iz lokalne zajednice da steknu znanja iz oblasti predzetništva neophodna za pokretanje sopstvenog biznisa. Besplatna obuka će se odvijati u dva ciklusa i trajaće pet dana.

Polaznice obuke će steći znanja koja će im omogućiti da samostalno definišu poslovnu ideju, kreiraju biznis plan, apliciraju za dostupne izvore finansiranja i sl.

Obuka

Petodnevne interaktivne radionice biće realizovane u dole navedenim terminima, sa prvim ciklusom u februaru i drugim ciklusom u martu 2019. godine. Obuka će se sastojati od teorijskog i praktičnog razmatranja problema preduzetništva. Na početku radionice članovi projektnog tima će upoznati učesnice sa osnovnim zahtevima i principima koje se tiču pokretanja sopstvenog biznisa, kroz neophodnu dokumentaciju i proceduru njenog popunjavanja. Učesnicima će zatim biti predstavljeni modeli uspešne poslovne prakse (socijalno poduzetništvo, mikro, mala i srednja preduzecća itd.). Nakon toga, svaka učesnica će definisati svoju poslovnu ideju koju će razvijati u toku obuke.

Učesnice će u toku obuke naučiti da definišu misiju i viziju predloženog poslovnog subjekta, kreiraju SWOT analizu, definišu poslovne aktivnosti, pronađu potencijalne izvore finansiranja, identifikuju ciljne grupe u svom poslovanju, ostvare finansijsku ravnotežu itd.

Nakon završetka obuke koja se odnosi na poslovni plan, učesnice će se obučiti za pripremu prijava za različite izvore finansiranja, između ostalog i za „Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje“, koji se redovno raspisuje u gradu Boru, kao i sličnim akcijama u ostalim opštinama u istočnoj Srbiji.

Termini obuke

25. Februar - 01. Mart 2019.

25 - 29. Mart 2019.

Obuka u oba termina biće održana u popodnevnim časovima u prostorijama Doma omladine u Boru, u ulici Đorđa Vajferta 11. Precizna satnica održavanja obuke biće blagovremeno istaknuta na sajtu. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

Close Menu