O PROJEKTU P.O.W.E.R.

Ovde možete pronaći više detalja o projektu

Ciljevi projekta

Imajući u vidu da je region Istočne Srbije dugi niz godina među najnerazvijenijim područjima u Srbiji, UNIM je sproveo istraživanje na temu ženskog preduzetništva kako bi se utvrdio nivo uključenosti žena u poslovne aktivnosti. Na osnovu dobijenih rezultata stvorena je ideja o pokretanju projekta sa osnovnim ciljem da se žene osposobe i osnaže za pokretanje sopstvenog biznisa.

S obzirom da se pokazalo da su žene kao potencijalni preduzetnici više fokusirane na dobrobit zajednice, realizacija ovog projekta ima za cilj da podrži osnaživanje žena u preduzetništvu, u ovom regionu, što će dovesti do dinamičnijeg razvoja čitave zajednice.

Grad Bor je u više navrata objavljivao „Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje“, sa propisanim kriterijumima i formom. Jedan od konkretnih ciljeva ovog projekta je povećanje kompetencija žena u ispunjavanju propisanih uslova za pokretanje vlastitog biznisa i podnošenje zahteva za različite izvore finansiranja, kao što je Javni poziv grada Bora.

Close Menu